IJmuidenEnzo.nl - Shipinformation CSSC YUAN JING
Date Photo: 11-02-2019
Photographer: Viskop
Shipname: CSSC YUAN JING
Ship flag: Hong Kong
Shiptype: Bulkcarrier
IMO-Number: Unknown IMO
Follow Ship:External link:  Marinetraffic